top of page

Regulamin Kursów Online


Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich sprzedawca wskazany poniżej (zwany dalej „Sprzedawcą”) prowadzi sprzedaż Kursów Online za pośrednictwem strony internetowej justbecausepanda.com

 

Dane identyfikujące Sprzedawcę:

 

Alicja Wołkowska Just Because Panda

Fabryczna 7/122

31-553 Kraków

NIP: 9372492180

REGON: 384502971

Kontakt: justbecausepanda@gmail.com

 

Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z osobą dokonującą zakupu Kursów Online, zwaną dalej „Klientem”, za pośrednictwem justbecausepanda.com.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą i Klientem jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

Prawo własności

Wszystkie kursy znajdujące się na stronie justbecausepanda.com są własnością Sprzedawcy.

Wszystkie zdjęcia, tekst, informacje, dane, nagrania audio, nagrania wideo oraz inne materiały dostępne poprzez justbecausepanda.com mogą być przeznaczone jedynie do użytku osobistego w celach edukacyjnych.

 

Zabrania się:

  • Kopiowania, modyfikowania, publikowania, wynajmowania, sprzedaży, przekazywania jakiejkolwiek części Kursów Online

  • Użycia jakiejkolwiek części Kursów Online na użytek komercyjny lub do publicznego wyświetlania

  • Usuwania wszelkich materiałów dotyczących praw autorskich lub innych praw własności

  • Przekazywania oraz udostępniania materiałów innej osobie (prywatnie lub publicznie)

  • Przekazania dostępu do konta Kursów Online innej osobie

 

Klient ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane na jego koncie.

Klient musi niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o jakimkolwiek zewnętrznym wykorzystaniu swojego konta lub kradzieży danych do logowania.

Jeśli z konta Klienta korzysta więcej niż jedna osoba (Klient), Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Klienta i cofnięcia dostępu do Kursów Online.

 

Niniejszy regulamin wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązany przez Sprzedawcę w dowolnym momencie. W razie naruszenia regulaminu, konto Klienta zostanie zawieszone i Klient ponosi odpowiedzialność za usunięcie wszelkich materiałów Kursów Online które zostały pobrane w formie elektronicznej lub zostały wydrukowane.

 

Dokładność informacji

Materiały zawarte w Kursach Online mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, użyteczność lub dostępność jakichkolwiek informacji przesyłanych lub udostępnianych za pośrednictwem justbecausepanda.com i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub braki w tych informacjach.

 

Odpowiedzialność

Sprzedawca nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi za utratę danych lub zysków lub z powodu przerw w działalności) wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów w Kursach Online.

Klient odpowiada za prawidłowe wykorzystanie materiałów i sprzętu, oraz za własne bezpieczeństwo podczas wykonywania obrazów przedstawionych w Kursach Online.

Kursy Online służą wyłącznie do celów edukacyjnych. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w razie gdy Klient korzysta z Kursu Online lub Materiałów Kursu w celach innych niż edukacyjne. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za porady udzielone przez Klienta osobom trzecim na podstawie materiałów zawartych w Kursach Online.

 

Gwarancja

Kursy online są dostarczane „takie, jakie są”, bez jakiejkolwiek gwarancji. Sprzedawca nie składa żadnych gwarancji ani oświadczeń, że dostęp do usługi lub jej działanie będą nieprzerwane lub wolne od błędów.

Celem Sprzedawcy jest utrzymanie i prowadzenie strony internetowej o jak najlepszej jakości i funkcjonalności. Jeśli coś na stronie lub w Kursach Online nie działa zgodnie z przeznaczeniem, Sprzedawca zrobi co w jego mocy by to naprawić. Jednak witryna i usługi mogą być zakłócane przez czynniki niezależne od Sprzedawcy, dlatego Sprzedawca nie daje żadnych gwarancji na funkcjonalność witryny lub usługi.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie witryny lub usługi na wszystkich urządzeniach, wszystkich przeglądarkach internetowych lub wszystkich wersjach przeglądarek internetowych.

 

Płatności

Wszystkie płatności są dokonywane przed uzyskaniem dostępu do Kursów Online. Jeśli płatność nie zostanie otrzymana lub metoda płatności zostanie odrzucona, Klient nie kupił usługi. Jeśli Sprzedawca nie otrzyma żadnej płatności, usługa nie będzie świadczona.

Płatności można dokonywać za pomocą systemu paypal lub karty płatniczej (opcja pojawi się po wybraniu usługi paypal).

Płatności wykonywane są za pomocą usług dostępnych poprzez Wix. Więcej o 'Bezpieczeństwie usług rozliczeniowych Wix i zgodności z PCI' można znaleźć tutaj:  LINK

Wszystkie kursy są płatne w Euro. Podane ceny zawierają podatek VAT. Wszelkie koszty wymiany walut lub inne opłaty poniesione w związku z dokonaniem płatności ponosi użytkownik i nie można ich odliczyć od kwot należnych Sprzedawcy.

 

Polityka zwrotów

Po zakupie usługi dostęp jest natychmiastowy, a wszystkie informacje zawarte w Kursach Online są dostępne, dlatego nie możemy zagwarantować zwrotu pieniędzy.

Jeśli Klient kupił Kurs Online i już uzyskał dostęp, pobrał całość lub część kursu online i / lub zaczął korzystać z tego Kursu Online, nie będzie mieć prawa do anulowania zamówienia. Klient kupując Kursy Online potwierdza, że jest tego świadomy.

 

Polityka Prywatności

Alicja Wołkowska jest administratorem danych. Procesorem danych jest Wix.com, więcej o 'Bezpieczeństwie usług rozliczeniowych Wix i zgodności z PCI' można znaleźć tutaj:  LINK

Usługa Kursów Online obejmuje gromadzenie i przechowywanie danych osobowych użytkowników, takich jak adres e-mail po zarejestrowaniu konta.

Wszystkie przechowywane dane są niezbędne do uzyskania dostępu do Kursów Online.

Nasza polityka prywatności jest zgodna z RODO. Nie zbieramy niepotrzebnych informacji i nigdy świadomie nie udostępniamy informacji osobom / firmom trzecim. Akceptując tę ​​umowę, akceptujesz naszą Politykę prywatności.

Masz prawo dostępu do swoich informacji i do bycia 'zapomnianym'. Korzystanie z prawa do bycia zapomnianym nie oznacza zwrotu kosztów Kursów Online.

Kupując kurs otrzymujesz dostęp do materiałów na czas 2 lat. 

Jeśli po opłaceniu kursu, kurs pokazuje się jako niedostępny należy się przelogować i spróbować znów. Jeśli problem nadal występuje należy powiadomić Sprzedawcę za pomocą wiadomości email: justbecausepanda@gmail.com

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania z Kursów Online w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Korzystając z Kursów Online, Klient wyraża zgodę na akceptację aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

bottom of page